Investiční pozemek

Liberec | Krásná Studánka | Cyklistická

Pozemek pro kreativní investory

Ulice Cyklistická není koncem světa, ba naopak. Na její počátku se nachází rodinné domy, na které navazují rozlehlé pozemky a lesy, které dříve nebo později budou zastavitelné. A právě jeden z nich máme nyní k dispozici. Jeho rozloha je 30.607,5 m2 čisté louky téměř bez stromů. K pozemku vede asfaltová silnice a je dobře přístupný. Pro kreativní investory se naskytuje možnost i s brzkým využitím. Třeba pro mobilní domy bez pevných základů na krátkodobé ubytování v přírodě. V současné době je parcela vedena jako trvalý travní porost. Dle odboru hlavního architekta je přípustný pro hospodářské využití, parky, lesoparky a hospodářsky využívané travní porosty. 

Informace

V současné době probíhá zaměření geodetem a rozdělení pozemku, proto bude z právního hlediska k dispozici přibližně v září 2021. Pro více informací kontaktujte makléře nemovitosti, Jana Kreibich.

Fotografie

Pozemek

Mapa

Lokalita 

Cena

1.989.520 Kč

Postup prodeje

Domluvení termínu prohlídky

Domluvte si s makléřem termín prohlídky, který Vám vyhovuje.

Prověření bonity

Budete hradit z vlastních zdrojů nebo pomocí hypotečního úvěru?

Rezervace

Po prověření bonity podepíšeme rezervační smlouvu a budete mít čas na vyřízení financování.

Kupní smlouvy a úschova

Jakmile budete mít zajištěny finance, můžeme přistoupit k podpisu kupní smlouvy a advokátní úschovy.

Katastr nemovitostí

Návrh na vklad vlastnického práva vložíme do KN po zaslání celkové částky do advokátní úschovy. Poté běží lhůta 20 + 9 dní.

Jste novým majitelem

Jakmile budete na LV zaspán jako nový majitel, budou zaslány finance z advokátní úschovy ve prospěch původního majitele.

Předání nemovitosti

Společně se domluvíme na protokolárním předání nemovitosti a zapíšeme stavy.

Chcete si domluvit prohlídku nebo zjistit více informací?