Vaňurova 452/6

Fotografie poškození bytu před předáním panu Dlabolovi

Stavy měřidel při předání