Jak na přepis elektřiny a plynu

17.09.2019

Nebudu Vás zatěžovat zdlouhavým úvodem a rovnou Vám napíšu návod, jak přepsat elektřinu a plyn, ať už při změně nájemce nebo při převodu nemovitosti.

Co musí udělat Původní odběratel - současný majitel nebo nájemce, který bude končit?

Při předání bytu bude sepsán předávací protokol/ukončení nájmu/převod na nového majitele. V něm musí být uveden stav elektroměru a plynoměru a jejich výrobní číslo (No.). 

-> Zajděte na dodavatele médií (např. Innogy). S sebou musíte mít:

Předávací protokol
Kupní smlouvu a nový výpis z KN/ukončení nájmu
OP a číslo účtu

Odhlášení od odběru elektřiny a plynu je platné prakticky ihned, kdy opustíte pobočku. Vyjímkou je, kdy nový majitel/nájemce přechází k jinému dodavateli, pak to bude trvat déle.

Co musí udělat nový majitel/nájemce?

Ten se musí přihlásit nejdéle do 10 dnů od ukončení původního odběratele, jinak by mohlo dojít k demontáži elektroměru, či plynoměru nebo k přerušení dodávky energií.

Nový doběratel s sebou musí mít:

Předávací protokol

Kupní smlouvu a nový výpis z KN/nájemní smlouvu

OP a číslo účtu

Lze to udělat jednodušeji?

Často to probíhá tak, že původní odběratel jde společně s novým odběratelem a společně přepis provedou.

Nebo můžete zaslat na náš email potřebné informace a my vyřešíme přepis energií za Vás. Vám příjde do pár dnů na e-mail potvrzení o provedené změně a ušetříme Vám tak cca. hodinu času na pobočce + cestu.

Co k tomu potřebujeme?

Údaje nového a původního odběratele - celá jména, datumy narození, trvalé bydliště, e-mail a telefon.

Dále od nového odběratele potřebujeme znát výši záloh, které bude chtít platit a u jakého dodavatele jsou energie nyní přihlášeny.

  • předávací protokol a kupní smlouvu/nájemní smlouvu.

Nejčastější dotazy

Co dělat, když se původní odběratel od energiíí neodhlásil? 

Na pobočce dodavatele energií podepíšete čestné prohlášení, že původní odběratel není k dostižení a už v nemovitosti nebydlí a dodavatel ho automaticky odhlásí a bude kontaktovat.

Může majitel kontrolovat platby nájemce, i když je el. i plyn psaná na nájemce?

Ano, může. Například Innogy takovou službu pronajímatelům poskytuje. A to zdarma.

Jaká je lhůta pro přepis energií?

Lhůta je 10 dní. Na přepis je více času, jelikož než zašle dodavatel příkaz k demontáži nebo přerušení dodávky, není to hned, ale vzniknou Vám zbytečné komplikace.

Jak dlouho trvá přespis energií z původního na nového dodavatele?

Jako příklad můžeme dát přepis z ČEZu na Innogy. Vyřízení může trvat déle jak měsíc. Jelikož Innogy má na tento úkon 18 dnů, stejně tak ČEZ.