Jak na přepis elektřiny a plynu

17.09.2019

Převod nemovitosti či změna nájemníka sebou nese povinnosti. Jednou z nich je přepis elektřiny a plynu. V následujících řádcích se dozvíte, jak tento úkon správně provést. Špatné přepsání médií může mnohdy způsobit nepříjemné komplikace.

Co musí udělat původní odběratel?

Prodáváte-li nemovitost nebo ukončujete pobyt v nájemním bytě, musíte se odhlásit od odběru elektřiny a plynu na dané adrese. U většiny distributorů je to možné on-line. K ukončení budete potřebovat:

  • Předávací protokol se stavy a čísly měřidel 
  • Kupní smlouvu a nový výpis z KN / ukončení nájmu
  • Číslo účtu a OP

Tyto dokumenty zašlete na e-mail distributora nebo přímo v jeho on-line aplikaci a Váš požadavek bude vyřízen. O průběhu budete informováni. Bude-li po Vás distributor chtít zaplatit ještě jednu fakturu, tak jí zašlete. Bude zohledněna v konečném vyúčtování. 

Co musí udělat nový majitel / nájemce?

Musí se přihlásit nejdéle do 10 dnů od ukončení původního odběratele, jinak by mohlo dojít k demontáži elektroměru, či plynoměru nebo k přerušení dodávky energií. Opět lze vyřešit on-line aplikací nebo e-mailem. Budete potřebovat:

  • Předávací protokol
  • Kupní smlouvu a nový výpis z KN/nájemní smlouvu
  • OP a číslo účtu

Nejčastější dotazy

Co dělat, když se původní odběratel od energiíí neodhlásil? 

Na pobočce dodavatele energií podepíšete čestné prohlášení, že původní odběratel není k dostižení, v nemovitosti nebydlí a dodavatel ho automaticky odhlásí.

Může majitel kontrolovat platby nájemce, i když je el. i plyn psaná na nájemce?

Ano, může. Například Innogy takovou službu pronajímatelům poskytuje.

Jaká je lhůta pro přepis energií?

Lhůta je 10 dní. 

Jak dlouho trvá přepis energií z původního na nového dodavatele?

Přepis z ČEZu na Innogy může trvat déle jak měsíc. Innogy má na tento úkon 18 dnů, stejně tak ČEZ.