Jak poznám stavební pozemek? Jaký dům na něm mohu postavit?

02.03.2020

Plánujete stavět rodinný dům a hledáte ideální pozemek? Jak poznáte, že je pozemek stavební?

Mnoho lidí hledá informace na katastru nemovitostí, ale nenechte se mýlit. Na KN se dozvíte kdo je vlastníkem, parcelní číslo, výměru, katastrální území, název pozemku (orná půda, zahrada) a případné zástavy nebo věcná břemena. Zda je pozemek stavební se dozvíte pouze na stavebním úřadě, kde budou pro Vás důležité tyto pojmy:

Územní plán

Pokud si chcete ověřit, zda je pozemek stavební, musíte se podívat na platný územní plán obce nebo se dojít zeptat na úřad osobně. Zvolíte-li osobní setkání, tak v Liberci je to na radnici, 3. NP - odbor hlavního architekta, kde Vám ochotní zaměstnanci rádi odpoví na dotazy.

Rychlejší řešení je online, stačí zadat do google "územní plán Liberec". Pokud se pozemek nachází v ploše "bydlení čisté nebo bydlení venkovské" (růžová a hnedá barva), pak je pozemek stavební a je možné na něm postavit RD dle regulativu.

Regulativy

Každá obec má regulativy, které určují, jak by měl dům vypadat. V Liberci stačí zavolat na odbor hlavního architekta nebo na územní plánování a pokud jim řeknete katastrální území a parcelní číslo, tak Vám sdělí všechny informace.

Co regulativ uvadí? Procentuální zastavitelnost, tedy jaká může být zastavěná plocha na pozemku pro RD a dále pro další zpevněné plochy, jako je třeba terasa nebo skleník. Dále regulativ řeší vzhled domu, typ střechy, počet podlaží atd.

Proto je důležité, pokud máte již představu o vzhledu vašeho vysněného domu, tak si v první řadě zjistit, kde takový dům je možné vůbec postavit.

Inženýrské sítě

Chcete v domě plynový kotel? Vodu z veřejného vodovodu? To si musíte nejdříve zjistit, rovněž Vám to sdělí na obci. Pokud nejsou inženýrské sítě na hraně pozemku nebo na pozemek přivedeny, zjistěte si, v jaké vzdálenosti jsou, mohla by se vám koupě pozemku prodražit.

Inženýrskými sítěmi je myšleno přivedení plynu, elektřiny, vodovodní přípojky (nebo studna) a veřejná kanalizace ( či ČOVka).

Příjezdová komunikace

Někomu se to může zdát jako samozřejmost, ale ujistětě se, že je na pozemek zajištěna příjezdová komunikace, pokud je vzdálen od městské komunikace a vede přes jiný pozemek. Taková příjezdová komunikace se pak řeší věcným břemenem, ale musí s ním souhlasit obě strany.

Uliční čára

Jedná se o "čáru", která určije, v jaké části pozemku může budoucí dům stát. Je to kvůli "souměrnosti okolních staveb". Tedy pokud si řeknete, že byste chtěli dům v zadní části pozemku, uličná čára vás může zklamat, protože to nebude umožněno a bude muset stát v popředí u silnice.


Toto jsou základní body, které je třeba zjistit, před koupí pozemku. Pokud plánujete koupi pozemku u lesa, doporučujeme prověřit životní prostředí. Může se stát, že Vám bude z tohoto důvodu dům v dané oblasti zakázán. Stejně tak Vám plány může překazit stavební uzávěra, ale tu v Liberci nikde nemáme, tudíž se ní v tomto článku zabývat nebudeme.