Jaké dokumenty mít s sebou na katastr nemovitostí?

19.02.2019

Kupujete-li nebo prodáváte nemovitost, čeká Vás návštěva katastrálního úřadu, tedy pokud to za Vás nezajišťuje realitní makléř nebo advokát.

Aby nemovitost byla skutečně Vaším majetkem, musí být na vaše jméno zapsána na katastru nemovitostí s přiřazeným číslem LV (listu vlastnictví). Předtím, než se tak stane, musíte provést nezbytné kroky, bez kterých se novým majitelem nemovitosti stát nemůžete......

Máte podepsané kupní smlouvy, úvěrové smlouvy a smlouvu o úschově (advokátní, bankovní, notářskou). Část financí je zaslána do advokátní úschovy. Zbylou část poskytne banka, jakmile bude na kupované nemovitosti zástava v její prospěch.

Je-li vše podepsáno a splněno, můžete jít na katastr nemovitostí. Co vše budete potřebovat s sebou?

Probíhá prodej kombinací z vlastních zdrojů a hypotečního úvěru? 

Na katastr nemovitostí nejdříve podáte návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (zástava ve sprospěch banky, úředně ověřená) s úředně ověřenou kupní smlouvou. Budete-li čerpat hypoteční úvěr přímo na návrh na vklad (dnes běžné), můžete následně vložit na podatelnu KN návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úředně ověřenou kupní smlouvu. 

Za každý z těchto úkonů hradíte při vkladu poplatek ve výši 1.000 Kč, tedy 1.000 Kč za návrh na vklad zástavního práva a dalších 1.000 Kč za návrh na vklad vlastnického práva.

Poté běží lhůta 21 + 9 dní, kdy proběhne zápis zástavního práva a vlastnického práva a kupující se stane novým majitelem nemovitosti, na které bude zástavní právo smluvní, ve sprospěch úvěrující banky.

Dokumenty:

2x úředně ověřená kopie KS, návrh na vklad zástavního práva, návrh na vklad vlactnického práva.