Jaké dokumenty mít s sebou na katastr nemovitostí?

19.02.2019

Kupujete-li nebo prodáváte nemovitost, čeká Vás návštěva katastrálního úřadu, tedy pokud to za Vás nezajišťuje realitní makléř nebo advokát.

Aby nemovitost byla skutečně Vaším majetkem, musí být na Vaše jméno zapsána na katastru nemovitostí s přiřazeným číslem LV (listu vlastnictví). Předtím, než se tak stane, musíte provést nezbytné kroky, bez kterých se novým majitelem nemovitosti stát nemůžete. 

Podpis smluv u advokáta

Nejdříve budete podepisovat všechny příslušné smlouvy u advokáta. Jedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o advokátní úschově (může být i bankovní nebo notářská), úvěrové smlouvy od banky, případně návrhy o výmaz zástavních práv a věcných břemen. Poté přichází na řadu katastr nemovitostí.

Co vše budete potřebovat s sebou na KN?

Probíhá prodej kombinací vlastních zdrojů a hypotečního úvěru? 

Na katastr nemovitostí nejdříve podáte návrh na vklad zástavního práva s úředně ověřenou zástavní smlouvou. Budete-li čerpat hypoteční úvěr přímo na návrh na vklad (dnes běžné) a budou-li zbylé finance od úvěrující banky v advokátní úschově, můžete následně vložit na podatelnu KN návrh na vklad vlastnického práva s úředně ověřenou kupní smlouvou. 

Pozor: Nikdy nedávat na KN dříve kupní smlouvu před zástavní smlouvou.

Za každý z těchto úkonů hradíte při vkladu poplatek ve výši 2.000 Kč, tedy 2.000 Kč za návrh na vklad zástavního práva a dalších 2.000 Kč za návrh na vklad vlastnického práva.

Poté běží lhůta 21 + 9 dní, kdy proběhne zápis zástavního a vlastnického práva. Po zápisu vlastnického práva se kupující stane novým majitelem nemovitosti, na které bude zástavní právo smluvní ve prospěch úvěrující banky (kupoval-li pomocí hypotečního úvěru).

Dokumenty:

  • 2x úředně ověřená kupní smlouva - 1 zůstává na KN, druhou s razítkem od KN dodáte do advokátní kanceláře
  • 2x návrh na vklad vlastnického práva do KN - 1 zůstává na KN, druhou s razítkem máte pro potvrzení do advokátní kanceláře a druhou smluvní stranu
  • 2x návrh na vklad zástavního práva - 1 zůstává na KN, druhou s razítkem dodáte do banky
  • 2x úředně ověřená zástavní smlouva - 1 zůstává na KN, druhou dodáte s razítkem do banky