Ochrana údajů (GDPR)


Jan Kreibich, IČ: 01096800 si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování.


Vážení,

Jan Kreibich (dále "KREIBICH." si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. KREIBICIH. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek KREIBICH. (www.kreibichreality.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech KREIBICH. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, apod.).

KREIBICH. prohlašuje, že dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů a zavazuje se k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

KREIBICH. zároveň respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude KREIBICH. za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník KREIBICH. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude Kreibich reality za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které KREIBICH. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách.

Osobní údaje návštěvníka začne KREIBICH. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle.

KREIBICH. je oprávněn návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti Kreibich reality - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Kreibich reality sama. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz "Odhlásit Newsletter" v zaslaném newsletteru.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu

V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, smlouvy o rezervaci a poskytnutí součinností, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude KREIBICH. zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště e-mailová adresa, telefonický kontakt. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může KREIBICH. vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává.

E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu, zpracovává KREIBICH. dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů KREIBICH. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

Zpracování osobních údajů při poptávce na 776 454 580

V případě klientovy poptávky na tel. č. 776 454 580 z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru.

Jan Kreibich